Wydawca treści Wydawca treści

DZIAŁANIA EDUKACYJNE NADLEŚNICTWA GŁUSKO

Oferta edukacyjna nadleśnictwa skierowana jest do grup zorganizowanych. Zajęcia odbywają się bezpośrednio w terenie, na zlokalizowanych przy budynku nadleśnictwa obiektach dydaktycznych będących elementami ścieżki edukacyjnej. Mogą być prowadzone  przez pracownika nadleśnictwa lub we własnym zakresie przez nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia malowniczych okolic Puszczy Drawskiej i zapoznania się z poszczególnymi punktami naszej ścieżki dydaktycznej.

Zajęcia edukacyjne mogą być poświęcone zagadnieniom, związanym z lasem i przyrodą, z pracą leśników i historią okolicznych miejscowości.

Zajęcia o powyżej tematyce, mogą odbywać się w ciągu całego roku kalendarzowego, również w siedzibach szkół i przedszkoli..

Dojazd we własnym zakresie autobusem lub samochodem.

Rezerwacji terminów zajęć edukacyjnych należy dokonać telefoniczne z p. Cezarym Kokockim (95) 7611914 lub przez e-mail cezary.kokocki@szczecin.lasy.gov.pl

Zajęcia prowadzone przez pracowników nadleśnictwa są bezpłatne.

Działalność edukacyjna Nadleśnictwa Głusko skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.