Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Głusko
Nadleśnictwo Głusko
570 300 799, | 698 145 311, | 698 146 418
fax wew. 102

Głusko 19
66-520 Dobiegniew

Nadleśniczy
Tomasz Świdkiewicz
530 290 666 - GSM | +48 570 300 799 -przez sekretariat
Zastępca Nadleśniczego
Grzegorz Mastalerz
539 966 572 - GSM | +48 570 300 799 -przez sekretariat
Główna Księgowa
Izabela Hoffer
+48 570 300 799 -przez sekretariat
Inżynier Nadzoru
Sebastian Rymszewicz
606238878

Gospodarka Leśna

Grzegorz Mastalerz
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: +48 570 300 799 -przez sekretariat
Łukasz Wilczak
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 533 299 084
Elżbieta Toporkiewicz
Straszy Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i zamówień publicznych
Tel.: 530446079
Maria Sowa-Skibińska
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 791 750 200
Cezary Kokocki
St. Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu
Tel.: 600 819 165
Karol Jurczyszyn
Specjalista Służby Leśnej ds. łowiectwa i obrotu towarowego
Tel.: 602437000
Joanna Ziemkowska
St. Specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania i marketingu
Tel.: 535 437 151
Adam Wasieczko
St. Specjalista SL ds. ochrony przyrody, turystyki, edukacji, lasów niepaństwowych, środków pomocowych
Tel.: 530682133

Księgowość

Izabela Hoffer
Główna Księgowa
Tel.: 570300799
Kinga Grajek
Księgowa
Tel.: +48 570 300 799 *612
Alina Piątkowska
Starsza Księgowa
Tel.: +48 570 300 799 *613
Bożena Lisek
Starsza Księgowa-Kasjer
Tel.: +48 570 300 799 *600
Izabela Szpila
Księgowa

Agministracyjno-gospodarczy

Kinga Graś
Sekretarz
Tel.: 739001250
Hubert Rogala
St. Referent. ds. budowlanych
Tel.: +48 570 300 799 *672
Hubert Drzewiecki
St. Referent ds. administracyjnych
Tel.: 698641822
Anita Świdkiewicz
Sekretarka
Tel.: +48 570 300 799 *100
Małgorzata Ostrowska
St. Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 570 300 799 *101
Joanna Gacia
St. Referent ds. administracyjnych
Tel.: +48 570 300 799 *101

Kadry

Magdalena Tulacz
Sprawy pracownicze
Tel.: 570 300 799

Straż Leśna

Sylwester Czupryniak
Strażnik Leśny
Tel.: 698 638 272
Maciej Wróbel
Strażnik Leśny
Tel.: 694 449 440

Administrator systemu informatycznego

Damian Jesionowski
Administrator Systemu Informatycznego
Tel.: 783079486

Składnica akt

Telefon alarmowy
Tel.: 791100740