Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat PEFC

W roku 2011 lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie poddane zostały certyfikacji w systemie PEFC i uzyskały kolejne potwierdzenie o prowadzeniu gospodarki leśnej w sposób trwały i zrównoważony.

Certyfikat PEFC jest weryfikowane w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.
 

PEFC nr CSL/724/2014. Certyfikat obowiązuje od 14.11.2014 do 13.11.2017.