Asset Publisher Asset Publisher

Czas na podsumowania

W 2017 roku nasze nadleśnictwo zrealizowało kilka inwestycji. Sukcesem zakończyła się budowa silosu zbożowego wykorzystywanego na potrzeby gospodarki łowieckiej. Sfinalizowana została budowa stacji paliw do zaopatrywania pojazdów wykorzystywanych do realizacji zadań statutowych. Wybudowano 1,8 km drogi o nawierzchni utwardzonej w Leśnictwie Korytnica oraz 0,77 km drogi w Leśnictwie Jelenie. Inwestycje drogowe zapewnić mają szybki dostęp kompleksów leśnych wozom bojowym uczestniczącym w akcji gaśniczej na wypadek powstania pożaru. Zastosowana technologia pozwala zachować nośność drogi dla wysokotonażowych pojazdów transportowych. Wybudowany został parking przy siedzibie nadleśnictwa służący zaspokajaniu potrzeb pracowników biura i interesantów oraz gości nadleśnictwa. Ponadto zamontowane zostało oświetlenie na dojeździe i przed siedzibą nadleśnictwa. Wyremontowaliśmy hydrofornie w Starym Osiecznie i budynek stacji uzdatniania wody w Głusku. Założony został monitoring 3 leśniczówek oraz wybudowanej stacji paliw. Rozpoczęta została budowa nowej wieży przeciwpożarowej.

Tekst i foto: A. Wasieczko