KONTAKT MEDIALNY KONTAKT MEDIALNY

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest

Cezary Kokocki
tel. 95 7613822 w.42
e-mai: cezary.kokocki@szczecin.lasy.gov.pl