Asset Publisher Asset Publisher

Nowa wieża obserwacyjna

W dniu 24 stycznia 2018 roku została odebrana nowa wieża obserwacyjna przy budynku Nadleśnictwa Głusko. Wesprze ona system szybkiego wykrywania pożarów w polskich lasach.

Nowa 45 metrowa wieża kratownicowa zastąpiła funkcjonującą przez okrągłe 40 lat 31 metrową konstrukcję metalową. Dotychczas istniejący obiekt nie spełniał swojej funkcji, ponieważ jej wysokość nie pozwalała na prowadzenie skutecznej obserwacji w pełnym zakresie widoczności, gdyż częściowo widok był zasłonięty przez otaczające drzewa. Nowa konstrukcja pozwala na realizację obserwacji terenów leśnych w pełnym zakresie, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo pożarowe obszarów leśnych, w tym cennych przyrodniczo siedlisk DPN. Wieża zlokalizowana została na terenie Leśnictwa Żelaźnica w miejscu swojej poprzedniczki. Budowa trwała nieco ponad 2 miesiące. Na szczycie wieży, na specjalnie przygotowanym podeście, w okresie bezpośredniego zagrożenia pożarowego, zainstalowana zostanie kamera, która swoim zasięgiem obejmowała będzie teren nadleśnictwa Głusko i Drawieńskiego Parku Narodowego oraz częściowo nadleśnictw sąsiednich. Sprawny i skuteczny system ochrony przeciwpożarowej ma ogromne znaczenie dla wczesnego wykrywania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożarów.

Wybudowana została jako jedna z 70 wież obserwacyjnych budowanych lub modernizowanych w ramach projektu: ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów. Projekt, którego beneficjentem są Lasy Państwowe, uzyskał dofinansowanie ze  środków Programu Infrastruktura i Środowisko. Uczestniczy w nim 135 nadleśnictw na terenie całego kraju.

Wieża w Głusku jest pierwszym obiektem zrealizowanym w ramach ww. projektu na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

 

Tekst: A. Wasieczko

 Foto: A. Wasieczko

          M. Lipka