Lista aktualności Lista aktualności

W zgodzie z naturą

Podczas spływu kajakowego w dniu 18 sierpnia urokliwą rzeką Korytnicą jednemu z uczestników udało się zaobserwować i sfotografować rzadkie gatunki ptaków będące przedmiotem ochrony w Obszarze Specjalnej Ochrony ,,Lasy Puszczy nad Drawą”. A należą do nich niewątpliwie bielik oraz zimorodek. Ich obecność i możliwość bezpośredniej obserwacji z kajaka, dowodzi, że turystyka kajakowa w żaden sposób nie szkodzi ww. gatunkom.

Tekst: A. Wasieczko

Foto: J. Ziemkowska