Lista aktualności Lista aktualności

Sesja Rady Gminy w Głusku

26 czerwca 1924  premier Władysław Grabski korzystając z przysługujących mu nadzwyczajnych uprawnień powołał do życia Polskie Lasy Państwowe. 28 czerwca 1924 Prezydent Polski Stanisław Wojciechowski powierzył przedsiębiorstwu gospodarowanie polskimi lasami wydając rozporządzenie o statucie Polskich Lasów Państwowych.

Z okazji jubileuszu 95 –lecia  Lasów Państwowych zorganizowano wyjazdową sesję Rady Gminy Dobiegniew. Radni gminy przyjęli zaproszenie leśników z Głuska  i zorganizowali sesję w siedzibie nadleśnictwa. W trakcie obrad nadleśniczy Tomasz Świdkiewicz  zaprezentował osiągnięcia PGL Lasy Państwowe oraz udział i znaczenie dla gospodarki kraju i  lokalnej społeczności.

Tekst: Tomasz Świdkiewicz

Foto: Hubert Rogala