Lista aktualności Lista aktualności

Kontrola liczebności gąsienic

W środę 22 maja 2019 roku na terenie Nadleśnictwa Głusko gościliśmy pracowników Zespołu Ochrony Lasu ze Szczecinka. Powodem wizyty była ocena liczebności i zdrowotności gąsienic brudnicy mniszki na terenie naszego nadleśnictwa. W tym celu przeprowadzona została kontrolna ścinka drzew na płachty w Leśnictwie Jelenie i Sitnica. W lustracji uczestniczyli miejscowi Leśniczowie oraz Starszy Specjalista Służby Leśnej prowadzący sprawy ochrony lasu. Uzyskane wyniki nie potwierdziły zagrożenia od brudnicy mniszki oraz innych szkodników pierwotnych sosny.

Tekst: A. Wasieczko

Foto: E. Toporkiewicz