Lista aktualności Lista aktualności

Informacja

W związku ze zmianami w Ustawie Prawo Łowieckie Dz.U. z 2017 r. poz.1295 oraz 2018 r. poz.50 i 650 dotyczących szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych zgodnie z Art. 46 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe będą organizowały szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich, szkolenia te odbędą się zgodnie z Ustawą w możliwie najkrótszym terminie.

 

          Szkolenia z zakresu szacowania szkód łowieckich kierowane do przedstawicieli organów wykonawczych gmin i organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin, przedstawicieli izb rolniczych oraz przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich odbędą się według ujednoliconego programu, wprowadzanego zarządzeniem DGLP.

          Prowadzenie szkoleń powierzone jest dla ORW LP w Bedoniu.

 

 

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Głusko

Tomasz Świdkiewicz