Lista aktualności Lista aktualności

Duże zagrożenie pożarowe

Nadleśnictwo Głusko informuje o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach, które spowodowane jest długotrwałym brakiem opadów deszczu i panującą wysoką temperaturą powietrza. Obecnie wilgotność ściółki w lesie wynosi poniżej 10%, co jest porównywalne z wilgotnością kartki papieru.

Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne apelujemy do osób odwiedzających obszary leśne oraz korzystające z wypoczynku na terenach leśnych o odpowiedzialne zachowanie się w lesie!

Przypominamy, że na terenie lasu jak i w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno:

- rozniecać ognia (poza miejscami wyznaczonymi do tego celu);

-  korzystać z otwartego płomienia;

- wypalać śmieci i pozostałości roślinnych.

W Nadleśnictwie Głusko prowadzony jest monitoring obszarów leśnych za pomocą telewizji przemysłowej zainstalowanej na wieży przeciwpożarowej w Głusku. Punkt Alarmowo- Dyspozycyjny w siedzibie Nadleśnictwa oraz Służba Leśna pełni codzienne dyżury przeciwpożarowe,  pozostając w pełnej gotowości na wypadek powstania pożaru.

Pamiętajmy !!!

W razie zauważenia pożaru należy zadzwonić na numer alarmowy 112 lub numer  Straży Pożarnej 998 lub powiadomić Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny:
-
608 179 872

- 570 300 799 wew. 200

 

Tekst: A. Wasieczko