Lista aktualności Lista aktualności

Droga Transpuszczańska

W dniu 2 sierpnia miał miejsce komisyjny odbiór kolejnego odcinka drogi przebudowanej w ramach wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez Lasy Państwowe i samorządy. Trasa transpuszczańska swoim zasięgiem obejmuje dwie Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych (w Szczecinie i w Pile), 2 Nadleśnictwa (Głusko i Człopa) oraz teren Drawieńskiego Parku Narodowego. Odbiór pierwszego odcinka o długości 0,77 km zrealizowanego w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Głusko miał miejsce w grudniu 2017 roku. Dziś do użytku oddano odcinek przebudowany w zasięgu administracyjnym Gminy Człopa o łącznej długości 2,4 km. Prace wykonywane są przez Usługi Transportowe i Budowlane Paweł Drab. Łączny koszt zadania wynosi 1 480 000 zł, z czego 95% kosztów ponoszą Lasy Państwowe w ramach przyznanych środków finansowych z Funduszu Leśnego. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa Głusko i Człopa oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Człopie z Burmistrzem na czele – Panem Zdzisławem Kmieciem.

Tekst: A. Wasieczko

Foto: K. Graś